اولین کنفرانس ملی مدیریت انقلابی، جهادی

   

cache/resized/cf1422465798d56f28bf7928912d1fbd.jpg
به گزارش دبیرخانه اولین کنفرانس ملی مدیریت انقلابی جهادی، دکتر سعید قاضی مغربی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگام امام خمینی(ره) به عنوان عضو شورای ...
cache/resized/2e41c9df6102dd5661566a81ec035451.jpg
به گزارش دبیرخانه اولین کنفرانس ملی مدیریت انقلابی جهادی، سید سجاد موسوی به عنوان دبیر کمیته فرهنگ و رسانه کنفرانس منصوب و معرفی شد.   ...
cache/resized/71e136b8edf645538ae26db9e7629ad3.jpg
به گزارش دبیرخانه اولین کنفرانس ملی مدیریت انقلابی جهادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگام امام خمینی(ره) به عنوان حامی علمی کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/b63ca74652856d5aa5ef2c3cc9708da9.jpg
به گزارش دبیرخانه اولین کنفرانس ملی مدیریت انقلابی جهادی، حجت الاسلام و المسلمین محمدحسین پیریایی، دبیر کمیته گفتمان مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان عضو ...
cache/resized/5f1897f35276922ef8fb47487ddf1833.jpg
  به گزارش دبیرخانه اولین کنفرانس ملی مدیریت انقلابی جهادی، دکتر مهرداد بذرپاش، معاون اسبق رئیس جمهور و عضو هیأت علمی دانشگاه صدا و سیما به ...
cache/resized/fb24b1e0adda37e85327c9b8670a06dd.jpg
به گزارش دبیرخانه اولین کنفرانس ملی مدیریت انقلابی جهادی، دکتر شهاب اسفندیاری، رئیس دانشگاه صدا و سیما به عنوان عضو شورای سیاست گذاری کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/f0d15b1455c420999225b8ce62000d0a.jpg
به گزارش دبیرخانه اولین کنفرانس ملی مدیریت انقلابی جهادی، مهندس ابوالفضل چمندی، مدیر اندیشکده مدیران انقلابی جهادی به عنوان عضو شورای سیاست گذاری کنفرانس ...
cache/resized/66d9ebcff0d14fd45c73bcb62b01d5ed.jpg
به گزارش دبيرخانه اولين كنفرانس ملي مديريت انقلابي جهادي، دبير علمي كنفرانس موضوعات و محورهاي كنفرانس را به شرح زير اعلام كَرد: محورها و ...
cache/resized/dcb46a129f91b9eea75198f98504beb3.jpg
به گزارش دبیرخانه اولین کنفرانس ملی مدیریت انقلابی جهادی، دکتر ودود حیدری، رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در ...
cache/resized/fd9c27fc2f246abf35025fa99b324c83.jpg
به گزارش دبیرخانه اولین کنفرانس ملی مدیریت انقلابی جهادی،  دکتر محمدرضا مجیدی، دبیرکل مجمع مجالس آسیایی، به عنوان عضو شورای سیاست گذاری کنفرانس معرفی ...
cache/resized/3272fc59d34e10f8c9adb163f86a7ce2.jpg
به گزارش دبیرخانه اولین کنفرانس ملی مدیریت انقلابی جهادی، دکتر سیدمحمد حسینی، وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضو  هیأت امنای دانشگاه شهیداشرفی ...
cache/resized/704d63ef22aef9a9f94b96ae5c609854.jpg
یه گزارش دبیرخانه اولین کنفرانس ملی مدیریت انقلابی جهادی، دکتر یحیی آل اسحاق، رئیس پیشین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و رئیس اتاق مشترک ...

اخبار کمیته علمی کنفرانس

cache/resized/919bda9725c34c793c101dcfb46d00f0.jpg
به گزارش دبیرخانه اولین کنفرانس ملی مدیریت انقلابی جهادی، دکتر علی حمیدی زاده، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/1c77effd289518d6e33be497ddf3dfb2.jpg
به گزارش دبیرخانه اولین کنفرانس ملی مدیریت انقلابی جهادی، دکتر زهرا وظیفه، عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان، به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/0dd2ed67c3970d18e06b8c587408a099.jpg
به گزارش دبیرخانه اولین کنفرانس ملی مدیریت انقلابی جهادی، دکتر رحیم عابدی، عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه، به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/af25bd276e34cbaa27a516aebb5ce83f.jpg
به گزارش دبیرخانه اولین کنفرانس ملی مدیریت انقلابی جهادی، دکتر زهرا یاوری، عضو هیات علمی دانشگاه شیخ بهائی اصفهان، به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/f112e11d69470116008c1c6a57f38832.jpg
به گزارش دبیرخانه اولین کنفرانس ملی مدیریت انقلابی جهادی، دکتر سید هادی میرقادری، عضو هیات علمی دانشگاه شیراز، به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/d447e1a3a262410e317cd4dd21bcf187.jpg
به گزارش دبیرخانه اولین کنفرانس ملی مدیریت انقلابی جهادی، دکتر جبار باباشاهی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/52da6c3e5e60247b3aa4a91794e9015e.jpg
به گزارش دبیرخانه اولین کنفرانس ملی مدیریت انقلابی جهادی، دکتر بهمن حاجی پور، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/330e1a9e253af06d7b19b56f0876f1b4.jpg
به گزارش دبیرخانه اولین کنفرانس ملی مدیریت انقلابی جهادی، دکتر مریم اخوان خرازیان، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/ae24f3a78721d40302c8f05b037f55bb.jpg
به گزارش دبیرخانه اولین کنفرانس ملی مدیریت انقلابی جهادی، دکتر مصطفی جعفری، عضو هیات علمی دانشگاه زنجان، به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/f57e6043eaa0d82a25b06507bdfea0ee.jpg
به گزارش دبیرخانه اولین کنفرانس ملی مدیریت انقلابی جهادی، دکتر حسین خنیفر، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/f610b5a3749797adef989f733e2ad6e2.jpg
به گزارش دبیرخانه اولین کنفرانس ملی مدیریت انقلابی جهادی، دکتر مرتضی موقر، عضو هیات علمی دانشگاه مازندران، به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/8e4a556dc86bd1d47b0b60ad24a57911.jpg
به گزارش دبیرخانه اولین کنفرانس ملی مدیریت انقلابی جهادی، دکتر ناهید نادری بنی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس معرفی شد.
کمیته علمی کنفرانس
cache/resized/b03d03979ee68a6173082502432377bb.jpg
cache/resized/f7317fa3c4a7363ca7336aa9f7e23250.jpg
cache/resized/3afab6bdfbe56b64e7d1b3fe932be9fd.jpg
cache/resized/adaf1a0bbf69699a4ca4785ddfb8debb.jpg
cache/resized/8d7b56eb56794f278fc36145cb47b704.jpg
cache/resized/2e4ab4e3108f1e695a86e9273c5a43e0.jpg
cache/resized/e3c08001649db9ad9fde4fb6c8fc7e1e.jpg
cache/resized/ed3fb99e60bc36b32889ef7e4bed7f84.jpg
cache/resized/9d4263f47e8a4ef7adec466f9f2aeef1.jpg
cache/resized/2dfc857151b5748b5527433dd76fad95.jpg
cache/resized/374bf7fa715220cc70153410438fe96f.jpg
cache/resized/941ab1e1a8983c03676c84d911a8cede.jpg
cache/resized/ae991214d87c25e3d5f30dbfbc7dfb6b.jpg
cache/resized/e494e5b20793f3329182faf94015f69b.jpg
cache/resized/f7d355c42ed6b60b987f8519b8dc7453.jpg
cache/resized/0f8c15ca9982f23eafe09b6a8efd1774.jpg
cache/resized/7fdf41a4f780722a1aa54c8786b78b99.jpg
cache/resized/5f69b9b824446c99ca617c24783b9207.jpg
cache/resized/2d05872a8a6dfef5f256a4d5043bb0f6.jpg
cache/resized/45ca8b770f1f66085c7bd9bc1a7c2309.jpg
cache/resized/a9a22d3fba441df61636900700db36cf.jpg
cache/resized/bb49cf2bcadbe069f5a0cd8a49a9f263.jpg
cache/resized/5087cfcb5e888e040455ec27d9dff94f.jpg
cache/resized/e741c133beba756617cb95bd32aea8aa.jpg
cache/resized/f5cb837871063c6bbdafe0716fad07a4.jpg
cache/resized/52335bab6d1e7603250c97e1761cd98f.jpg
cache/resized/b055963d3574081433f98e6445c36d17.jpg
cache/resized/3e79f6a209ba8fd96a8de1e9454af6a8.jpg
cache/resized/5e74204e657825e22bd761fa5bfdce0f.jpg
cache/resized/3f1b2fc15ce59bfd43977c90bd35f847.jpg
cache/resized/93f34d38fb897cd805b2aff7f3b08981.jpg
cache/resized/f5016ab71dd256abeda2d7ec758c20d2.jpg
cache/resized/a2866c1ffc5f1e063ca27f8813128fcc.jpg
cache/resized/d336d1e71d4cf611337887f6cc4612dd.jpg
cache/resized/155f2c871a7f6440e065540be077e6df.jpg
cache/resized/cfef0f9451d2080808ff233d04628643.jpg
cache/resized/35b51915747a4dd40d37c6b389047804.jpg
cache/resized/1dc68fe345684cc2bed0e74d36cc10a3.jpg
cache/resized/4a106cfc8daac1bb4818f968895e13a5.jpg

حامیان معنوی، سازمان های حاکمیتی

حامیان علمی، دانشگاه ها و مراکز علمی

حامیان معنوی، انجمن ها و موسسات صنفی

حامیان علمی، انجمن ها و موسسات علمی

حـامـیان رســانه ای و فــرهنـگی

حـــامیـان مــالـی کــنفــرانـس

دبیرخانه دائمی کنفرانس

 اندیشکده مدیران انقلابی جهادی

 آدرس: تهران، کوی نصر(گیشا)، خیابان نهم، پلاک ۳۲، واحد ۰۱

 تلفن:  ۸۶۰۱۷۰۶۱ - ۸۶۰۱۷۰۶۵ - ۸۶۰۱۷۰۶۸

 فکس: ۸۶۰۱۷۰۸۵-۰۲۱


..:: تمام حقوق متعلق به کنفرانس ملی مدیریت انقلابی جهادی است ::..

 

طراحی شده توسط MANSVR.COM